Các mốc thời gian chăm sóc da
Chăm sóc da mặt,  TIPS

Các Mốc Thời Gian Chăm Sóc Da Cần Nhớ

Chào các nàng,

Mình biết chúng ta đều nhớ một vài mốc thời gian chăm sóc da như: 15 phút cho một lần đắp mặt nạ, nhưng không phải ai cũng nhớ tất cả. Mình tổng hợp và nhắc lại những mốc quan trọng giúp cho chị em chăm sóc da mang lại hiệu quả tốt nhất.

  • 1 phút

  •  2 phút

  • 3 phút

  • 5 phút

  • 15 phút


  • 20 phút

  • 28 ngày

  • 42-56 ngày

  • 90 ngày

Đối với mốc thời gian cuối cùng. 3 chu kỳ thay da, tương đương khoảng 3 tháng là thời điểm để đánh giá một sản phẩm có tác dụng tốt đối với mình hay không. Nên vì thế các nàng cũng chớ tin vào những gì quảng cáo hiệu quả nhanh mà an toàn. Tất cả đều cần thời gian và để các lớp tế bào mới được nuôi dưỡng.

 

Nguyễn Phượng
Follow me
Latest posts by Nguyễn Phượng (see all)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *