Các Phản Ứng Của Da Khi Dùng BHA

BHA thật sự là một cuộc cách mạng trong skincare. BHA là 1 trong các “Actives” có thể làm da bạn thật sự đẹp ra, làm da bạn hết mụn.