Nhật ký nghề

Nơi gửi gắm mọi tâm tư và trải nghiệm của Nguyễn Phượng trên hành trình làm sản phẩm của mình.