• Tâm sự

    Thư Cho Em

    Xin bạn hãy đọc hết lá thư này, dù bạn đang sống trong tình yêu hay bị tổn thương bởi tình yêu. Bởi chúng ta có tin hay không, thì tình yêu vẫn…